סרטון המוצר שלנו סרטון טכני

Lifelong repair guarantee official seal

אחריות:


חברת Thermostar Handels GmbH מעניקה תעודת אחריות יצרן לתפקוד כל החלקים של מוצרי Thermostar לתקופה של שנתיים, מלבד אחריות על דוד קיטור, שתקופת האחריות עליו בפני קורוזיה,
(היווצרות חורים כתוצאה מקורוזיה) נקבעה ל-10שנים.
השירות במסגרת האחריות ולאחריה יינתן במקום הרכישה של המוצר בלבד על פי חשבונית, תעודת אחריות ומספר מכשיר.
חברת Thermostar מציינת שאת מוצריה היא לא משווקת דרך חנויות או אתרי האינטרנט, אלא דרך סניפיה המורשים בלבד.
חברת Thermostar אינה אחראית על הנזק היכול להיגרם
משימוש במכשירים וחלקים שאינם מקוריים, או שתוקנו
אצל טכנאי שלא הורשה.
החברה נושאת באחריות ותקבל פניות רק ממכשירים ששווקו או תוקנו אצל מפיצים מורשים על פי מדיניות החברה.

כדי לשמור על מוצרך ולהבטיח כי ישרת אותך למשך שנים,
עליך לפנות לסניפים המורשים של חברת Thermostar-ISRAEL.
בנוסף החברה מצינת כי שירות ותיקון אצל טכנאים שאינם
מורשים, תבטל את האחריות שהחברה מעניקה במיידי.
ראו הוזהרתם.


בישראל השירות במסגרת האחריות ולאחריה ינתן על ידי חברת Global k.system LTD.
Global k.system LTD הינה החברה
הבלעדית ליבוא ושיווק מוצרי Thermostar.
פרטי הסניפים המורשים של Thermostar ISRAEL:

סניף מרכז והדרום
08-8642313
סניף צפון
04-6790533


(שימו לב, כל מכשיר ממוספר ומזוהה על ידי מדבקה מיוחדת אשר נמצאת בצידו התחתון של המכשיר).Evenin-למד עוד על מוצרים לכל החיים.

תעודת EVENIN מוענקת רק למוצרים שהינם חסכוניים ואקולוגים. קיטורית של THERMOSTARהינו מוצר שכזה. למכשיר איכות גבוהה יותר וחיי שירות ארוכים יותר. כמו כן,המכשיר יעיל יותר באקלים הישראלי.

צור קשר


Global k.system LTD
רח' היצירה 10 א.ת. רמלה.
מיקוד:72556.
טלפון: 88642313(0) 972 +
פקס: 89257778(0)972 +
אי מייל:Thermostar.il@gmail.com